media

SOLUCAN GÜBRESİ TESİSİ 

Solucan Gübresi Üretimi ticari veya bireysel (kendi bahçemiz/bitkilerimiz için) amaçlarla yapılabilir. Bireysel kullanıcıların bir tesise ve büyük maliyetlere ihtiyacı yoktur. Kendi bahçemiz ya da çiçeklerimiz için balkonumuzda kutu/kasa içerisinde, garajımızda daha büyük kasa/havuz/yer öbeğinde[1] [detay: dipnot] solucan besleyebiliriz. Bu işi ticari amaçlar için yapacak olan girişimciler ise küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar çeşitli tesislerde bu işi yapabilirler. Küçük ölçekte bu işi yapacak olanlar bunu bodrumları, kömürlükleri ve garajları gibi küçük müstakil kapalı yerlerde, daha büyük ölçekli girişimciler ise eski ahırdan/kümesten bozma binalarda, çadırlarda bu işi yapabilirler. Çok daha büyük ölçekli girişimciler ise solucan gübresi üretimini çok daha büyük kompleks tesislerde (teknik eleman çalıştırma dahil) yapabilirler.


Genel kanının aksine bir Solucan Gübresi Üretim Tesisi Maliyeti de çok yüksek değildir. İlk aşamada eski ahır ya da tavuk kümesleri, depo tarzı binalar kiralanmak suretiyle bu iş için kullanılabilir. Diğer bir seçenek de kendi arazinize çadır kurmak ya da kuran bir girişimcinin çadırını kiralamak olabilir. 200 – 400 m2 büyüklüğünde bir binayı semtine göre 500 – 1.500 TL arasında kiralayabilirsiniz. Hatta çadır kiralamak daha da az bir maliyetle bile halledilebilir. Eğer kendi arazinize çadır kurmak niyetindeyseniz bu bina inşa etmektense daha da iyi olabilir. 70 – 80 m2 bir çadırı 3.500 TL civarında bir maliyetle ya da 600 m2 bir çadırı 50.000 TL bir maliyetle kurdurabilirsiniz.[2] [detay: dipnot] Türkiye’de solucan gübresi üretimi ikinci iş olarak yapılmakta olduğundan, bu bahsettiğimiz seçenekler tesis kurmak için yeterli olacaktır. Ancak, solucan gübresi üretiminin tam anlamıyla profesyonel olarak yapılması için daha büyük kompleks tesislere ve teknik eleman desteğine ihtiyaç duyulacaktır. Hatta organik tarımla birlikte organik gübre kullanımının yaygınlaşması bu tesislere olan ihtiyacı da artıracaktır. Bu kadar kapsamlı bir kompleksin kurulması da büyük bir maliyeti beraberinde getireceğinden, Solucan Gübresi Üretimine Devlet Desteği almak için girişimlerde bulunulmalıdır. Devlet Desteği almak için ilgili web sitelerden ve Youtube Videolarından[3] [detay: dipnot] istifade edilebilir. Kasım-2017 itibari ile Solucan Gübresi ile ilgili mevzuat halen Tarım Bakanlığı nezdinde hazırlanmaktaydı. Konu ile ilgili 04 Kasım 2017 tarihinde Bursa’da yapılan bir toplantıda, Bakanlık Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Ocak-2018’e kadar mevzuatın çıkarılacağı belirtildi. Yine aynı toplantıda yapılan değerlendirmelerde, mevzuatın yayımlanmasını müteakip konu ile ilgili farklı teşviklerin de verileceği yönündeydi. Şimdilik teşvik almak isteyenler yukarıda verdiğimiz Youtube Videosundan istifade edebilirler. Ancak, önümüzdeki dönemde konu ile ilgili farklı gelişmeler yaşanacağı da unutulmamalı ve mevzuatla ilgili hususlar takip edilmelidir.

Şimdi devlet desteği alma konusunu bir kenara bırakıp bu konuda atılması gereken adımlara ve ortaya çıkacak maliyet konusuna devam edelim. Öncelikle, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ve Solucan Gübresi üretmek isteyen kişi çapı ne olursa olsun girişimci olarak adlandırılır. Öyleyse, bu tür bir girişimcinin solucan üretme tesisi kurması için atması gereken adımları, kendi tecrübelerimizden de istifadeyle sıralamaya çalışalım. 

İlk adım, girişimci tarafından 1-2 yıl sonra nerede olmak istediğine karar verilmesidir. Bu karar işe başlarken tedarik edilecek solucan miktarı, kiralanacak veya kurulacak tesisin büyüklük ve kapasitesi, tasarımı, mama hazırlanması veya tedariki ve pazarlama konusunda yapılacak hazırlıklara ilişkin önemli veriler sağlayacaktır. Şimdi bu üç durumu biraz daha açıklayalım: 

·               Eğer 100 bin solucana kadar bir rakamla ile 80-100 m2 bir alanda bu işe başlamayı düşünüyorsanız bu işi yapabilir miyim yapamaz mıyım diyen küçük ölçekli bir girişimci grubundasınız demektir. Bu grupta solucan işine başlayan birisinin iş planlarında değişiklik yapması için (tesisimi büyütmeliyim ya da ben bu işi yapamam) yaklaşık 1 yıl süresi vardır. Bu süre zarfında elinde yaklaşık 800 Bin/1 Milyon solucanı olacaktır. Bu zamana kadar üretim, solucanların bakımı, pazarlama (hem solucan hem de solucan gübresi) gibi hususlarla ilgili de belirli bir tecrübe seviyesine gelineceğinden tam bu nokta girişimci için bir karar noktasıdır. Bu noktadan sonra solucanları katlanarak daha da artacağından tesisini geliştirme (ilave havuz, solucan yaşam alanı inşası, daha büyük bir tesise geçme) ya da yapamayacaksa yola devam etmeme kararı vermelidir. 

·               Eğer 100 Bin ila 500 Bin arasında solucan miktarı ile bu işe başlamayı düşünen bir girişimci iseniz, “ben bu işi yaparım” diyen orta ölçekli bir girişimci grubundasınız demektir. Bu durumda solucanlarınızın üreme oranı küçük ölçekli birisine göre çok daha fazla olacağından (yılda yaklaşık 8-10 kat) asgari 200-250 m2 ebadında orta ölçekte bir tesise ihtiyacını olacaktır. Çünkü 300 Bin solucan ile başlayan birisinin sene sonunda elinde 2.4 Milyon solucanı olacak demektir. Her altı ayda bir olacak şekilde gübre hasadı-kurutma-eleme-çuvallama işlemi yapacağından bu işler için tesisinde yeterli bir alana, ayrıca ilk 3 aydan sonra solucanları 600 Bin miktarına ulaşacağından dolayı mamasını kendisinin yapma mecburiyeti doğacağından, tesisinin hemen yanında bir mama hazırlama alanına da ihtiyaç duyacaktır. Bütün bunların yanında, solucan miktarı 2 Milyon rakamının üzerine çıktığında, solucan satışı konusuna da eğilmesi ve bir miktar solucanını satması gerekmektedir zira 3 ay sonra elindeki tesis bu miktar için yetersiz kalacaktır. Yani orta ölçekte başlayan girişimcilerin de yeterli büyüklükte (200-250 m2) bir tesis ile başlayıp, 6.aydan sonra tesislerini geliştirme yönünde karar almaları gerekmektedir. 

·               500 Binden fazla solucan miktarı ile başlayan bir girişimci ise tecrübeli ve bu işten ticari anlamda iyi bir gelir bekleyen büyük ölçekli girişimci grubunda demektir. Bu tür girişimciler, 3 ya da daha fazla kişiden oluşan ve içlerinde bu işi belirli bir süredir tecrübe etmekte olan (bir başkasının yanında çalışmış) ya da kurumsal bir firmadan yakın destek (lokasyon olarak da birbirine yakın olması tercih edilir) alacak olanlardır. Zira bu ölçekte yapılan bir yatırım hatırı sayılır bir para ile yapılabilir ve kaybedilmesi durumunda diğerlerine nazaran çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla riskin minimize edilmesi, en aza indirgenmesi gerekmektedir. 500 Binden fazla rakamla bu işe başlayan girişimcilerin diğer grup gibi 6 ay ya da bir sene gibi bir zamanları yoktur. Bu girişimciler asgari 300 – 400 m2 bir alanda üretimlerini yapacak şekilde kapalı bir alan, buna ilaveten gübre kurutma-eleme-paketleme işlemleri için gerekli alan, ilaveten solucan sayımı için alan/masa, ilaveten gelen müşterilerin ağırlanacağı küçük bir alan ve tüm bunlara ilaveten mama alanını da hesap ederek bu işe başlamalıdırlar. Hesap ederek diyorum zira bu ölçekte işe başladıktan sonra “bu tesis bana yetmezmiş, başka bir tesise taşınmalıyım” demek çok zahmetli olacaktır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra bir tesis kurmanın yaklaşık olarak bize ne kadara mal olacağını hesaplamaya çalışalım. 

1-   Küçük Ölçekte (100 Bin) Kendi Evinin Bodrumunda (80 m2) 

Tesis Masrafı                                          Yok

Solucan Alımı                                        12.000 TL

Solucan Yatakları (5 x Kasa)(*)              1.500 TL

Mama Masrafı (6 Aylık)                          750 TL

Tesiste Kullanılacak Alet-Edevat           250 TL

TOPLAM                                                14.500 TL 

(*) Yer öbeği yapılması durumunda böyle bir masrafınız olmaz.


2-   Orta Ölçekte (300 Bin) Kendi Arazinize Kurduğunuz Bir Çadırda (250 m2) 

Çadır Masrafı                                          20.000

Solucan Alımı                                         33.000 TL

20 m Solucan Havuzu (*)                      1.100 TL

Elektrik Tesisatı Çekilmesi                      500 TL

Su Tesisatı Çekilmesi                              350 TL

Kuyu Suyu İçin Artezyen Maliyeti          7.500 TL

Mama Masrafı (3 Aylık)                           250 TL

Tesiste Kullanılacak Alet-Edevat            400 TL

TOPLAM                                                 63.100 TL


(*) Yer öbeği yapılması durumunda böyle bir masrafınız olmaz. Sürekli Akış Sistemi (SAS) ayrıca bir masraf (15.000 TL civarı) gerektirir.

 

3-   Büyük Ölçekte (1 Milyon) Kiralık Ahır/Kümesten Bozma Kapalı Alanda (400 m2) 

Tesis Masrafı (3 Aylık Kira Peşin)(*)       3.000

Solucan Alımı                                         100.000 TL

20 m Solucan Havuzu x 3 (**)              3.300 TL

Mama Masrafı (Seperatör Gübre)          1.500 TL

Tesiste Kullanılacak Alet-Edevat            750 TL

TOPLAM                                                 108.550 TL 

(*) Tesiste elektrik ve su tesisatının kurulu olduğu varsayılmıştır.

(**) Yer öbeği yapılması durumunda böyle bir masrafınız olmaz. Sürekli Akış Sistemi (SAS) ayrıca bir masraf (15.000 TL civarı) gerektirir.


Yukarıda yaptığımız hesaplamalar, bizim kendi tecrübelerimiz ışığında malzeme/malların piyasa fiyatları üzerinden yapılmıştır. Daha değişik malzeme/mal/hizmet kullanımı daha farklı hesaplamalar gerektirir. Bununla birlikte, hemen bir tesis kurmak istemeyen girişimciler için, karar verene veya hazırlıklarını tamamlayana kadar ya da solucan bakımını öğrenene kadar “Solucan Otel Hizmeti” de bulunmaktadır. Bu seçenek, bizlerin kullandığı otel hizmeti gibi bir hizmettir. Solucanlarınızı satın aldığınız tesis, sizin için solucanlarınızı ayrı bir kasa/yer öbeği sistemine çekerek ekimini yapar. Müteakiben siz belirli periyotlarla gidip bu tesiste solucanlarınızın bakımını (mama yapma, mama verme, ısı-PH-nem gibi ortam şartlarının kontrolü vb.) yaparsınız. Böylece hem kendi tesisinize geçene kadar bu işi tecrübe ederek öğrenmiş olursunuz, hem nasıl bir tesis kurmanız konusunda fikir edinir, hem de tesis bulmak için zaman kazanırsınız. 

Son olarak, bu işe başlayacak girişimciler kendilerini yalnız hissetmemelidirler. Star Solucan, nasıl bir tesis kurmanız gerektiği, ne kadar solucan ile bu işe başlamanız gerektiği, solucan bakımı gibi konularda sizlere teknik destek sağlamaktadır. Ayrıca firmamız, solucan ve mama satışının yanında, arzu eden müşterilerimiz için; 

        - Kuracağınız tesisi (çadır),

        - Tesisin içine kuracağınız solucan yataklarını (kasa vb.),

        - Tesis için alacağınız malzemeleri (alet-edevat, makineler, ölçü aletleri vb.),  temin edebilmekte ya da temin konusunda gerekli yardımı sağlamaktadır. 

Ayrıca Star Solucan, bu işe başlamadan önce girişimcilerimizin bu işi öğrenmesi için otel hizmeti ve solucan satışı sonrası çıkması muhtemel problemler için de teknik destek sağlamaktadır.


[1] Havuz ve yer öbeği sistemleri için Star Solucan’ın Youtube Kanalındaki videolarını inceleyebilirsiniz: youtube.com/channel/UC_vnNGXs0qsUAviblwlUJew/videos?disable_polymer=1

[2] Çadır kurulumları için sahibinden.com ilanlarını araştırabilirsiniz. Bu firmalar şehir dışı kurulum da yapmaktadırlar. Daha fazla detay için Star Solucan ile irtibata geçiniz.

[3] Solucan Gübresi üretmek isteyen girişimciler KOSGEB’den hangi hibe ve destekleri alabilirler? Bu konuda hazırlanmış basit ve açıklayıcı bir video. https://youtu.be/xTKZtXPPMgc

İlgili Ürünler