media

MAVİ Mİ KIRMIZI MI (PREIONYX EXCAVATUS - EISENIA FOETIDA)?

Solucan gübresi üretiminde kullanılan belli başlı solucan türleri mevcuttur. Tercih nedenleri ise çoğunlukla gübre üretim verimi, solucanın sıcaklık, Ph, nem, yemin C/N oranı gibi değişkenlerdir. Organik maddeyle beslenmeyen bir grup solucan vardır ki, onlar zaten beslenme alışkanlıkları ve yaşam ortamı bakımından incelememizin konu kapsamı dışındadır. Bu yazımızda, solucanlarla ilgili araştırma yapan ve bu konuya ilgisi olanların kırmızı ve mavi solucanları duymuş olabileceğinden hareketle “Neden Mavi Solucan” olsun ya da olmasını açıklamaya çalışacağız.


İlk önce şunu belirtmek gerekir, Mavi solucanlar, Kırmızı Solucanlara göre; daha hızlı bir türdür, oldukça ince ve zayıftır (olta balıkçılığı için kötü, solucan humusu üretimi için iyi bir solucan). Bir koyu bir açık ardışık halkalara sahip değildir, yanardöner mavi bir parlaklığa sahiptir. Mavi Solucanlar halihazırda Asya, Avustralya ve diğer tropikal bölgelerde kullanılmakta, Malezya Mavisi veya Hint Mavisi olarak da anılmakta, ışık altında görünür olan mavi parlaklığıyla tanınmaktadırlar. Mavi solucanlar küçük solucanlardır (yaklaşık 6-7 cm’den daha fazla büyümezler) ve kırmızı solucanlara göre daha incedirler. Bu nedenle kırmızı solucan türüne göre daha az tercih sebebidir.


Mavi solucanlar bildiğimiz seyyah gibi hayvanlardır, gezmeyi sevmek gibi bir huyları vardır. Onlar sadece yemek yedikleri havuzu, sistemi terk etmekle kalmazlar, çok daha beklenmedik yerlerde bulunabilirler. Eğer solucanlara bir ofiste bakılıyorsa, ofis odasının tavanında dahi görülebilirler. Özetle bir dağcı gibi tırmanmak bu solucanlar için vazgeçilmez bir tutkudur.

Birçok üretici elindeki solucanın mavi solucan olduğunun farkında bile olmaz. Ancak bu durumun farkına, ne yazık ki solucanları ölmeye veya beslendikleri sistemden dışarı kaçmaya başladığında varabilirler. Bunun nedeni de mavi solucanların çevresel koşullara kırmızı solucanlar kadar tolerans gösterememelerinden kaynaklanmaktadır.

Mavi solucanlar olta balıkçılığı için gerekli olan solucan boyutlarına erişememektedir fakat dış-mekan sistemlerde bulunan ve olta için yetiştirilen solucanların yiyeceklerini ve yataklama malzemesini tüketmektedirler.

Mavi Solucanları Avantajlı Yapan Nedir?


Mavi solucanlar, kırmızı solucanlara benzerler, doğru koşullar sağlandığında iyi bir kompost solucanıdır. İştahları kabarıktır ve hızlı ürerler.

Mavi solucanlar besin kaynaklarının yanında ya da hemen altında bulunan yataklama malzemesinin içinde yaşamayı severler. Solucan gübresi üretmek açısından gerçekten büyük bir iştaha sahiptirler.
Mavi solucanlar çok hızlı üremektedirler. İdeal koşullar altında erişkin mavi solucanlar, her birinden bir yavru solucan çıkan, haftalık olarak yaklaşık 19 kokon üretmektedir. Bunlar sadece temel yönergelerdir ve üreme oranlarını etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bu faktörler arasında besin kaynakları, ısı ve nem koşulları yer almaktadır. Mavi solucanlar en iyi performanslarını 21 C–26 C aralığındaki sıcaklıkta gösterir, yaklaşık 7 C sıcaklığa kadar olan ısıda yaşayabilirler. Mavi solucanların kurak koşulları, kırmızı solucanlara göre daha fazla sevdiği belirtilmektedir. kırmızı solucanlar daha nemli bir ortamda, mavi solucanlarsa daha kuru bir ortamda rahatça yaşayabilirler.

Mavi Solucanları Dezavantajlı Yapan Nedir?


En önemli olumsuzluğu lüzumsuz derecede gezgin bir solucan olmasıdır. Bu gezmeyi sevme özelliği iştahlı olma özelliği ile birleştiğinde durum çok daha sıkıntılı bir hâl alabilir.


Mavi solucanların kırmızı solucanlarla ayrıştıkları ön önemli nokta, sıcaklık ve olumsuz çevresel koşullara dayanma yetenekleri daha zayıftır.


Ortam sıcaklığı 7 santigrat derecenin altına düştüğünde çok hızlı bir biçimde ölmektedir.


Normal koşullarda herhangi bir solucan kadar ışığa karşı duyarlı olan mavi solucanın, aşırı iştahı nedeniyle ışığın itici etkisini hiçe saydığını görebilirsiniz. Şartlandırma için kullandığınız ışığın hiç bir etkisinin olmadığını fark edeceksiniz.


Mavi solucanın bir diğer takma adı da “Diken Kuyruk” olarak bilinir. Bunun nedeni kuyruk kısmında yer alan keskin dikensi yapıdır ve eğer solucana çok yakından temas edecek olunursa parmaklar kesilebilmektedir.


Sıcak havalarda mavi solucanlar zaman zaman Kırmızı Solucanların yataklarını istila edebilmekte ve kendi nüfuslarını oldukça hızlı bir biçimde arttırmaktadırlar.