media

SOLUCAN BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Solucanlar yeni konuldukları ortamı terk etme eğiliminde olabilirler. Dolayısıyla ilk bir haftalık sürede solucanların adaptasyonu için solucanların bulunduğu ortam aydınlatılmalıdır, zira solucanlar ışığa karşı duyarlı olduklarından yeni yaşam alanlarını terk etmeyeceklerdir.


Mama, solucan yetiştirmede en önemli etkenlerden birisidir. Mamayı solucanlara vermeden önce ısısını ve nemini kontrol edin. Sıcak olması durumunda yere sererek soğutun ve bu şekilde solucanlarınıza verin. Sıcaklığı düşürmenin diğer bir yöntemi de yere serdiğinizde püskürtme yöntemi ile sulamak olabilir. Sulama, aynı zamanda mamanızın yeterli nem seviyesine getirmek için de yapılması gereken bir işlemdir. Mamayı solucanlara verdikten sonra sulamayınız, nemlendirme işlemi verilmeden önce yapılması gereken işlemlerdendir.


Hazırladığınız her mama aynı oranda aynı karışımlardan meydana gelmeli ve aynı yöntemle hazırlanmalıdır. Yeni bir atıkla hazırlayacağınız mama yetişkin solucanların mamaya alışamamasına ve ölümüne sebep olabilir. Genç solucanlar ise mamaya adapte olurlar. Yeni mamaya adaptasyon süreci 1-2 ay arasında değişebilir.


Solucan yaşam ortamının neminin belirli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Yüzey kısmında kuruma olduğunu fark etmeniz durumunda, püskürtme şeklinde sulama nemlendirme yapın. Nemlendirme işlemi kış aylarında haftada bir kez yeterli olurken, yaz aylarında bu periyot haftada iki kez olabilir. Solucanların içinde bulunduğu sistemin %80-85 oranında nemli olması gerekmektedir. Nemlendirme için nehir, kaynak ve kuyu suyu kullanılmalıdır. Klorlu su doğrudan uygulandığında solucanlara zarar verebilir. Eğer klorlu su kullanılacaksa bekletilerek dinlenmesi sağlandıktan sonra kullanılması daha doğru olur.